Nerosty.cz, stálá prodejní výstava, Nová Ves 35, 56543 Zámrsk, CZ