Železný meteorit (siderit). Železné meteority pocházejí z jader planet.


Volba jazyka

Nerosty, fosílie, šperky a výrobky z kamene
 mobil & tablet