kuprit

KUPRIT

anglicky: Cuprite německy: Cuprit ::: klasifikace Strunz 8: IV/A.02-10 , chemické složení: Cu2O  ::: v nabídce: 15 ks

KUPRIT

[z latinského cuprum - měď] - krystaly mají nejčastěji tvar krychle, oktaedru a méně často dodekaedru. Většinou tvoří zrnité, vláknité, zemité a celistvé agregáty, často se vyskytují penetrační dvojčata. Běžně se vyskytuje v oxidačních zónách měděných ložisek, kde vzniká jako produkt oxidace sulfidů mědi.

Volba jazyka

Nerosty, fosílie, šperky a výrobky z kamene
 mobil & tablet