měď

MĚĎ

anglicky: Copper německy: Kupfer ::: klasifikace Strunz 8: I/A.01-10 , chemické složení: Cu  ::: v nabídce: 15 ks

MĚĎ

[řečtina - podle starověkých ložisek mědi na ostrově Kypr] - krychlová. Ryzí měď tvoří krystaly nejčastěji tvaru osmistěnu, krychle a dvanáctistěnu. Pravidelně vyvinuté krystaly jsou vzácné. Barvu má červenavou, charakteristicky měděnou, často na povrchu nabíhá pestře a také bývá do hněda, černa, pokud je oxidovaná vrstva silnější. Na povrchu často vznikají různé sekundární minerály.



měď - výběr z našich dalších kolekcí:

měď - najdete v dalších odděleních:

Volba jazyka

Nerosty, fosílie, šperky a výrobky z kamene
 mobil & tablet